Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

    To δημιουργικό μας γραφείο είχε τη χαρά να σχεδιάσει την αφίσα για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ενός εορτασμού που συντονίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εμπνεόμενοι από τον φετινό τίτλο του εορτασμού ΠΟΛ(ε)ΙΣ, ανθίσαμε μια διαχρονική ελληνική πόλη και την «εκθέσαμε» ως ένα ζωντανό και σε συνεχή εξέλιξη πολιτισμικό φαινόμενο σε όλες του...