Αρωματισμένες Κάρτες

Μοναδικές επαγγελματικές κάρτες για την οικογενειακή επιχείρηση Λεβανθός, αρωματισμένες με ένα από τα βασικά προιόντα της επιχείρησης. Ίσως για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επαγγελματικές κάρτες με το άρωμα του βασικού προιόντος μιας επιχείρησης! Ο Λεβανθός βρίσκεται στα Γρεβενά μια μικρή αλλά δημιουργική πόλη στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Λεβανθός παράγει ένα εκλεκτό αιθέριο έλαιο από τα χωράφια λεβάντας που βρίσκονται σε υψόμετρο 880 μέτρων. Το σκεπτικό και η ιδέα να αρωματίσουμε τις επαγγελματικές κάρτες του Λεβανθού δεν ήταν δύσκολο να το εμπνευστούμε καθώς δοκιμάσαμε τα εκλεκτά προιόντα του! Δίνοντας την επαγγελματική κάρτα με τις πληροφορίες, δίνει επίσης μια βασική αίσθηση του αρώματος της λεβάντας που παράγει! Πέρα από τη δημιουργική γραφιστική και τυπογραφία. Μια δημιουργική και μοναδική έμπνευση που δίνει άλλο όραμα στον σχεδιασμό συσκευασιών. Ήδη από την όσφρηση η αίσθηση των προιόντων σε μια επαγγελματική επαφή ανταλλάσοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του ο παραγωγός με τον πελάτη. Μια καινοτόμα αντίληψη, στην τέχνη της επικοινωνίας. Σε μια απλή επαγγελματική κάρτα να εσωκλείεται μια σταγόνα λεβάντας που ταξιδεύει οποιονδήποτε την δέχεται!

ΙΔΕΑ: S+ αισθeτικό

Simple digital printed business cards perfumed perfect with the main product of the company that represent. Levanthos is a family company of lavender production in Grevena. A small but creative town in Northern Greece, situated in the Prefecture of Western Macedonia. Levanthos produces exceptional essential oil from lavender fields at 880m. above altitude. The concept and the idea to perfumed the business cards of Levanthos wasn’t difficult to imagine, after we taste the excellent products of the company. By giving the business card and the information, you also give a main sense of lavender perfume! Beyond graphic design and beyond typography. A creative concept that gives another vision to packaging design. The sense and the “smell” of the products already from the commercial contact of the customers with the producer. An innovative concept among the art of communication. From a simple business card to enclose a drop of lavender and to give a sense of lavender fields to everyone who get it!

So are you ready for the next graphic design and typography trend, it is called Perfumed Perfect Continuous (P.P.C) and it is designed in Hellas by Creative Agency S+ αισθeτικό among unique lavender fields in June of 2019.

IDEA & CONCEPT: S+ αισθeτικό

#PerfumedPerfectContinuous #PerfumedBusinessCards