Ο Κούκος απ’ τα Γρεβενά

“Ο Κούκος απ’ τα Γρεβενά” απέδειξε πόσο μεγάλο πνευματικό θησαυρό έχει ο τόπος αυτός, τα Γρεβενά στον τομέα της λαϊκής σοφίας!
Διδάγματα και παροιμίες διαχρονικές από τους προγόνους μας, που τις διαμόρφωσαν με εκπληκτική δεινότητα, ακρίβεια και σοφία! Νοήματα υψηλά, ειλικρινή, που έχουν αποδοθεί με εκπληκτικά απλό τρόπο, όπως αρμόζει στην παράδοση του Τόπου μας! Ο Κούκος απ’ τα Γρεβενά, είναι πλέον πρεσβευτής της λαϊκής σοφίας των Γρεβενιωτών, καθώς αποτελεί έκδοση καταγεγραμμένη στην τοπική μας διάλεκτο, με μεταφορά στη νέα ελληνική και σύντομη επεξήγηση.

Αποκτήστε το βιβλίο, εδώ